Nieuwe regelgeving voor eerstelijnspsychologische zorg vanaf (vermoedelijk) 15 december 2021:

- Rechtstreeks toegankelijke Eerstelijnszorg (max 8 sessies/12 maand) - 11€/4€ (verhoogde tegemoetkoming):

- Individuele sessies (in de praktijk, via wandelgesprek of videocall) van 45 minuten

- Inschatting van de aanwezige problemen, vraagverheldering, opmaak 'functioneel bilan' en zorgplan 

- Begeleiding zelfhulp, psycho-educatie & bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht 

- Eventueel doorverwijzing (naar bv meer gespecialiseerde zorg)

- Indien wenselijk en met akkoord van client: multidisciplinaire samenwerking met andere actoren (bv huisarts, ...)

--------------------------------------------------------------------

 

Als eerstelijnspsycholoog en loopbaancoach gids ik je naar meer plezier en voldoening in je persoonlijk leven en in je job. Dat doe ik via een laagdrempelige, kortdurende en krachtgerichte begeleiding bij stress, algemeen onwelzijn, twijfels, vermoeidheid, depressiviteit, burnout of wanneer je het 'even allemaal niet meer weet'. Ik besteed veel aandacht aan algemene leefstijl (beweging, voeding, ontspanning, sociale steun, ...) als hulpbronnen om je veerkracht te verhogen. 

Ik begeleid je bij algemene psychosociale en stressgerelateerde vragen en ik ondersteun in preventie & herstel bij burnout

Ik exploreer samen met jou wat je nodig hebt om weer energiek in je leven te kunnen staan. We halen je veerkracht weer boven en brengen in beeld waar je goed in bent en wat je graag doet.

Ik laat je opnieuw voeling krijgen met jezelf en je echte doelen en coach je in het maken van de keuzes die voor jou kloppen.

Je bent welkom

  • Online via beeldbellen (Overal waar internet is;-)) (*)

  • In de praktijk in Eeklo (**): Broedershof 5 - EEKLO (Nieuwe wijk tussen Broeders v Liefdestraat en Zuidmoerstraat)

  • Buiten voor een wandelconsultatie:​ ​Het Leen - Gentsesteenweg 80 - Eeklo​ (afspraak op de parking)

Plan een consultatie of neem vrijblijvend contact op.

__________________________________________________

Interessante info over psychische zorg: 

Lijst Eerstelijnspsychologen

 

Meditatie- en andere oefeningen (vaardigleven.be)

Mobil Team

Mobiel Crisis Team

Assessmentteam

 

Eerstelijnspsychologen voor jongeren 

CGG Meetjesland

Tele-onthaal

Depressiehulp

Te Gek

Zelfmoordlijn

Tool voor crisissituaties: Backup-app en Safetyplan

Geestelijk Gezond Vlaanderen

Geluksdriehoek

Dyzo, voor ondernemers in moeilijkheden