Nieuwe regelgeving voor eerstelijnspsychologische zorg vanaf (vermoedelijk) 15 december 2021:

- Rechtstreeks toegankelijke Eerstelijnszorg (max 8 sessies/12 maand)

- Individuele sessies (in de praktijk, via wandelgesprek of videocall) van 45 minuten

- Inschatting van de aanwezige problemen, vraagverheldering, opmaak 'functioneel bilan' en zorgplan 

- Begeleiding zelfhulp, psycho-educatie & bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht 

- Eventueel doorverwijzing (naar bv meer gespecialiseerde zorg)

- Indien wenselijk en met akkoord van client: multidisciplinaire samenwerking met andere actoren (bv huisarts, ...)

Je betaalt 11€ eigen bijdrage per sessie (of 4€ indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Breng een klevertje van de mutualiteit mee naar de eerste afspraak (of bij online afspraken: mail het gerust door naar me).