top of page

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) 

 

Geconventioneerde eerstelijnszorg (8 sessies/12 maand@11€)

Kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies

- Bijdrage tot het behoud of herwinnen van je algemeen psychisch welbevinden

- Individuele sessies (in de praktijk, via wandelgesprek of videocall) van 45 minuten

- Begeleiding zelfhulp, psycho-educatie & bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht 

- Eventuele doorverwijzing (naar bv meer gespecialiseerde zorg)

- Met jouw akkoord: samenwerking met andere hulpverleners (bv huisarts, ...)

Je betaalt 11€ eigen bijdrage per sessie (of 4€ indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

 

Particuliere niet-geconventioneerde eerstelijnszorg (onbeperkt in aantal@65€/sesie)

Het geconventioneerde en gesubsidieerde systeem van eerstelijnspsychologische zorg laat maar een beperkt aantal trajecten per psycholoog per week toe. Dat zorgt ervoor dat je vaak een tijd moet wachten om via deze weg een begeleiding op te starten. Het laat in principe ook maar 8 sessies op jaarbasis toe.  

Omdat je misschien graag al sneller opstart en omdat het vaak fijn is te weten dat het aantal sessies niet gelimiteerd is tot 8, kan je ook kiezen om in te stappen voor particuliere sessies. Die kunnen langduriger en intensiever ingepland worden. Ze kosten je dan 65€.  Check even of je mutualiteit een tegemoetkoming biedt

 

 

Vul het aanmeldingsdocument alvast in en breng het (met een klevertje van de mutualiteit) mee naar de eerste afspraak (of bij online afspraken: mail het gerust door naar me). 

bottom of page