Nieuwe regelgeving vanaf 1/09/2021: meer info volgt!

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/07/29/vanaf-september-voor-11-euro-naar-de-psycholoog/

Geconventioneerde eerstelijnspsychologische zorg (ELP):  

 

Ik ben geconventioneerd om aan terugbetalingstarief kortdurende en oplossingsgerichte psychologische begeleiding te bieden bij mild tot matig psychisch onwelzijn op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.   

 

Per kalenderjaar is er een tegemoetkoming(*) voor

- 1 intake van 1 uur en

- 3 vervolgsessies van 45 minuten

(mogelijks verlengbaar met 4 bijkomende sessies van 45 minuten) 

 

Voorwaarden: 

- ouder zijn dan 18 jaar

- via verwijsvoorschrift van de huisarts, preventie- of arbeidsarts

- voor een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik dat mild tot matig is en vermoedelijk verholpen kan worden via kortdurende eerstelijnspsychologische zorg.

 

Je betaalt 11,20€ eigen bijdrage per sessie (of 4€ indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Breng je verwijsvoorschrift 'eerstelijnspsychologie' (dat niet ouder is dan 1 maand) en een klevertje van de mutualiteit mee naar de eerste afspraak (of bij online afspraken: mail het gerust door naar me).