top of page

Regelgeving voor eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

 

Gesubsidieerde rechtstreeks toegankelijke eerstelijnspsychologische zorg (8 sessies/12 maand@11€)

- Individuele sessies (in de praktijk, via wandelgesprek of videocall) van 45 minuten

- Inschatting van de aanwezige problemen, vraagverheldering, opmaak 'functioneel bilan' 

- Begeleiding zelfhulp, psycho-educatie & bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht 

- Eventueel doorverwijzing (naar bv meer gespecialiseerde zorg)

- Indien wenselijk en met jouw akkoord: samenwerking met andere hulpverleners (bv huisarts, ...)

Je betaalt 11€ eigen bijdrage per sessie (of 4€ indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Vul het aanmeldingsdocument alvast in en breng het (met een klevertje van de mutualiteit) mee naar de eerste afspraak (of bij online afspraken: mail het gerust door naar me). 

bottom of page